Montimi/monitorimi i alarmit të thyerjes

Shërbime të Sigurimit Themelor (Roje fizike)

Shërbime të Transportit të Parave të Gatshme (TPG)

Shërbime të Tubimeve Publike

Shërbime të Mbrojtjes së Afërt (VIP)

Kamera dhe paisje tjera te sigurisë

THIRRNI NË 080022000
THËRRASIM NE

Pse Besa Security?

 • Është kompania e parë në Kosovë që ka filluar ofrimin e shërbimit të monitorimit me alarm të thyerjes dhe intervenim me patrulla 24/7.
 • Zotëron 55% te tregut me sistem të alarmit, në mesin e shumë kompanive të sigurimit që ka Kosova.
 • Ka sistem të menaxhimit konform standardeve ndërkombëtare dhe ka stafin më të kualifikuar për siguri në Kosovë.
 • Është e vetmja kompani në rajon që ka zhvilluar aplikacionin e saj mobil për sisteme të sigurisë nga i cili mund ta kontrolloni shtëpinë/biznesin tuaj kudo që jeni.
 • E vetmja kompani në Kosovë që ka dijeni në ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura në mes vete, përmes pajisjeve të teknologjisë së fundit.
 • Cilësohet si kompania më e madhe e sigurisë në rajon.

ALARM SHTËPI

ALARM SHTËPI
 • Monitorim i alarmit të thyerjes 24/7
 •  Paisjet e alarmit në shfrytëzim pa pagesë
 • Intervenim i shpejtë me patrullat e specializuara
 • Panik buton (në rast të rrezikut intervenon edhe policia)
 • Aplikacioni mobil falas nga i cili mund ta hapni/mbyllni alarmin tuaj kudo që jeni dhe mund të kontrolloni cdoherë qasjen në objektin tuaj
 • Kompenzim i dëmit 100% në rast të vjedhjes

ALARM BIZNESE

ALARM BIZNESE
 • Monitorim i alarmit të thyerjes 24/7
 •  Paisjet e alarmin në shfrytëzim pa pagesë
 •  Monitorimi i kamerave të sigurisë
 •  Intervenim i shpejtë me patrullat e specializuara
 • Panik buton (në rast të rrezikut intervenon edhe policia)
 • Aplikacioni mobil falas nga i cili mund ta hapni/mbyllni alarmin tuaj kudo që jeni dhe mund të kontrolloni cdoherë qasjen në objektin tuaj
 • Kompenzim i dëmit 100% në rast të vjedhjes

Dëshironi sigurinë tonë?

Thirrni në 0800 22 000