Pse Besa Security

Besa Security is established in 2003, by well known bussinessman, Abedin Hasani, and is part of Besa Group (BESA-COLA, Besa Pharm, Besa Ferma, Besa Auto, Bazzar, Marimanga).

Monitorimi i alarmit te thyerjes

Besa Security synon që të jetë kompania me e avancuar në rajon në fushën e sigurisë, të sjellë në Kosovë sistemet e teknologjisë së fundit dhe të mbuloj tërë Kosovën.

Monitorimi i alarmit kunder zjarrit

Besa Security është themeluar me qëllim të ofrimit të shërbimeve kulminante në fushën e sigurimit themelor, mbrojtjes se afërt,transportit te Parave te Gatshme (TPG).

Monitorimi i kamerave

Besa Security me teknologji bashkekohore te monitorimit permanent me kamera dhe qasje proaktive ne sigurimin e objekteve ben detektimin e hershem te kercenimit, thyerjes dhe menjehere dergon patrullat intervenuese per parandalim dhe njofton Policine.

Sigurimi i objekteve me roje fizike

Sigurimi efikas i objekteve me punetore te sigurimit, brenda perimetrit te objektit, te cilet jane te uniformuar,te trajnuar dhe te licencuar, me mbeshtetje permanente te Qendres se Kontrollit dhe Patrullave Intervenuese te Besa Security.

Sigurimi i tubimeve publike

Besa Security ben sigurimin e tubimeve te ndryshme, me punetore te sigurimit te uniformuar, te pajisur mire dhe te licencuar.

Mbrojtja e afert e personave VIP

Besa Security ben sigurimin e tubimeve te ndryshme, me punetore te sigurimit te uniformuar, te pajisur mire dhe te licencuar.

Transporti i parave te gatshme dhe sendeve me vlere

Besa Security ben transportin e parave dhe sendeve me vlere, me ekipe te specializuara, me automjeteve te blinduara dhe me çanta profesionale te sigurise se larte, si dhe me percjellje permanente me GPS, Radio dhe Video Monitorim.

Sherbimi shtese i sigurimit me panik buton

Sigurimi efikas i objekteve me punetore te sigurimit, brenda perimetrit te objektit, te cilet jane te uniformuar, te trajnuar dhe te licencuar, me mbeshtetje permanente te Qendres se Kontrollit dhe Patrullave Intervenuese te Besa Security.

Sigurimi dhe lokalizimi i objekteve dinamike

Fast and exact identification, monitoring, and localization of people and dynamic facilities, inside and outside of country. Besa Security can support its clients in various ways that are allowed by law, for example at the time of receiving the signal of a Panic Button as a result of pressing the button, the falling down of a person or dynamic facility, the removal of the person of dynamic facility from its actual location (Geo Fencing) or the entry of a person of dynamic facility in its assigned location as a forbidden (Geo Fencing).

Sigurimi i kontrollit te qasjes

Sigurimi efikas i objekteve me punetore te sigurimit, brenda perimetrit te objektit, te cilet jane te uniformuar, te trajnuar dhe te licencuar, me mbeshtetje permanente te Qendres se Kontrollit dhe Patrullave Intervenuese te Besa Security.