E KE BESËN

Misioni

Misioni i Besa Security është ofrimi i të gjitha shërbimeve të sigurimit të ndërlidhura në mënyrë profesionale dhe me cilësi të lartë, duke plotësuar kërkesat dhe shtuar rahatinë e klientëve si për shtëpite e tyre, bizneset e vogla, bizneset e mëdha, korporatat dhe institucione apo organizata qeveritare dhe jo-qeveritare, gjithmonë në pajtim me Ligjet e aplikueshme në Kosovë dhe praktikat ndërkombëtare.

Vizioni

Vizioni i Besa Security është qëndrimi në tregun e Kosovës si lider për shërbime të sigurimit dhe zgjerimi i saj i vazhdueshëm si në Shqipëri, po ashtu edhe në rajon, si kompania më e avancuar në fushën e sigurisë me sistemet e teknologjisë së fundit!

Besa Security (pjesë e Besa Group: Besa Cola, Marimanga, K&A Construction, EuroBuilding Bulgaria, Besa Pharm) e themeluar në vitin 2003, është kompania e parë nacionale në Kosovë që ka ofruar shërbimin e mbikëqyrjes elektronike përmes sinjaleve të Sistemit të Alarmit dhe Intervenimin me Patrullë. Sot, Besa Security ofron Shërbime të Sigurimit Themelor (Roje), Shërbime të Transportit të Parave të Gatshme (TPG), Shërbime të Mbikëqyrjes Elektronike përmes sistemit të Alarmit dhe sistemit të kamerave IP/CCTV, Shërbime të Tubimeve Publike, Shërbime të Mbrojtjes së Afërt (VIP), Servisim dhe Mbushje/Zbrazje të ATM, Numërim të Parave të Gatshme, si dhe Shërbime të instalimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve profesionale të sigurimit. Si pikë lidhëse me të gjitha këto shërbime kemi Qendrën e Kontrollit, e cila operon 24/7 me Operatorë të Licencuar të Mbikëqyrjes Elektronike. 

Besa Security është e shtrirë në tërë Kosovën me rreth 1000 punëtorë dhe zotëron 55 % (përqind) të tregut, në mesin e shumë kompanive të sigurimit që ka Kosova. 

Nga viti 2012, Besa Security është themeluar edhe në Shqipëri/Tiranë dhe po ashtu është duke vazhduar me hapa shumë të suksesshëm. 

Nga Nëntori 2011, Besa Security është e certifikuar me standarde ndërkombëtare të menaxhimit nga Bureau Veritas – Paris dhe ricertifikuar në vitin 2017 konform Standardit ISO 9001:2015, e cila garanton standard të lartë të kontrollit të cilësisë. 

Nga Tetori 2019, Besa Security është e çertifikuar me standarde ndërkombëtare të menaxhimit nga TUV Nord Cert GmbH – Essen, sipas Standardit ISO 45001:2018, e cila garanton standard të lartë mbi sistemin e menaxhimit të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë.

Stafi i mrekullueshem i Besa Security

GRANIT HASANI

GRANIT HASANI

General Director
KRESHNIK HASANI

KRESHNIK HASANI

Sales/Marketing Director
KRENARE HASANI

KRENARE HASANI

Chief Financial Officer

Dëshironi sigurinë tonë?

Thirrni në 0800 22 000