Shtëpi

 • Monitorimi i alarmit te thyrjes
 • Monitorimi i alarmit kunder zjarrit
 • Monitorimi i kamerave
 • Sigurimi i objekteve me roje fizike
 • Sigurimi me panik buton
 • Sigurimi i objekteve dinamike GPS

Biznese të vogla

 • Monitorimi i alarmit te thyrjes
 • Monitorimi i alarmit kunder zjarrit
 • Monitorimi i kamerave
 • Sigurimi i objekteve me roje fizike
 • Sigurimi me panik buton
 • Shërbime Plus

Korporata/Institucione

 • Monitorimi i alarmit te thyrjes
 • Monitorimi i alarmit kunder zjarrit
 • Monitorimi i kamerave
 • Sigurimi i objekteve me roje fizike
 • Sigurimi i tubimeve publike
 • Mbrojtja e afert e personave VIP

Të rejat

Besa Security siguron rreth 70% të bankave në Kosovë
Besa Security siguron rreth 70% të bankave në Kosovë

Besa Security nga viti 2012 e tutje, siguron 6 nga 9 Bankat prestigjioze ne Kosove si: Raiffeisen Bank, ProCredit Bank,

Besa Security siguron objektet e Postës së Kosovës
Besa Security siguron objektet e Postës së Kosovës

Besa Security partneri më i besueshëm ne industrinë e sigurimit privat. Nga muaji Prill 2014 siguron objektet e Postës së

Besa Security forcon bashkpunimin me KEDS
Besa Security forcon bashkpunimin me KEDS

Suksesi i radhës i kompanisë Besa Security . Nga Maji 2014 Besa Security kryen shërbimet e TPG-së (Transporti i Parave