ZGJIDHJE TE MENQURA DHE TE SIGURTA

PRODUKTE TE DESHMUARA PER MBROJTJE ME TE MIRE PER SHTEPI DHE ZYRE

Montimi/monitorimi i alarmit të thyerjes

Besa Security bën monitorimin e alarmit për objektin tuaj nga qendra monitoruse e sajë 24/7 dhe në rast të alarmit i dërgon patrullat intervenuse për të parandaluar tentim thyerjen/thyerjen dhe sipas rastit njofton edhe policinë. Paisjet e alarmit ju mund ti merrni në shfrytëzim ose ti bleni, me c’rast dallon edhe cmimi i monitorimit mujorë. Panik butoni përdoret në rast se ndonjë anëtarë i familjes e ndjen ndonjë rrezik, me këtë rast alarmi është pa zhurëm dhe intervenojnë të gjitha njësitë intervenuese të BesaSecurity dhe policia. Aplikacioni mobil mund të përdoret nga cfardo paisje e mencur, nga kudo që ndodheni. Përmes tij ju mund ta aktivizoni dhe deaktivizoni alarmin tuaj, mund të kontrolloni hapjet dhe mbylljet dhe të gjitha eventet në objketin tuaj. Në rast se në objektin tuaj do të ketë vjedhje të gjësendeve të ndryshme sipas kontratës Besa Security do të bëjë edhe kompenzimin e dëmit 100%

Shërbime të Sigurimit Themelor (Roje fizike)

Sigurimi efikas i objekteve me punëtorë të sigurimit, brenda perimetrit të objektit, të cilët janë të uniformuar, të trajnuar dhe të licencuar, me mbështetje permanente të Qendrës së Kontrollit dhe Patrullave Intervenuese të Besa Security

Dëshironi sigurinë tonë?

Thirrni në 0800 22 000

Shërbime të Transportit të Parave të Gatshme (TPG)

Besa Security bën transportin e parave dhe sendeve me vlerë, me ekipe të specializuara, me automjeteve të blinduara dhe me çanta profesionale me ngjyrë dhe me sigurinë më të avancuar, si dhe me përcjellje permanente me GPS, Radio dhe Video Monitorim

Shërbime të Tubimeve Publike

Besa Security bën sigurimin e tubimeve të ndryshme, me punëtorë të sigurimit të uniformuar, të pajisur mirë dhe të licencuar

Dëshironi sigurinë tonë?

Thirrni në 0800 22 000

Shërbime të Mbrojtjes së Afërt (VIP)

Besa Security me operatorë të mbrojtjes së afërt (OMA), të uniformuar në mënyrë adekuate, me trajnime të specializuara, me autorizime të posaçme dhe të licencuar, bën mbrojtjen dhe ruajtjen e personave VIP, në cdo kohë dhe në cdo vend.

Kamera dhe paisje tjera te sigurise

Aplikimi i metodave dhe sistemeve bashkekohore, si shenja te gishterinjeve, biometri te syve dhe kartela identifikuese per te siguruar hyrje dhe dalje te kontrolluar ne objekte te ndryshme.

Disa nga produktet qe mund ti bleni nga Besa Security :

  • Kamera Sigurie
  • Alarm te thyerjes
  • Alarm te zjarrit
  • Alarme dhe Skener per rroba
  • Skaner per trup
  • Laura (Rampe) per parkingje
  • Sisteme per Smart Home

+10,000 klient e kan Besën!

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo